Tècnic/a persones Barcelona

Requisitos

 • Estudios mínimos

  Grado – Grado en Psicología

 • Experiencia mínima

  Al menos 3 años

 • Imprescindible residente en

  Provincia Puesto Vacante

 • Idiomas requeridos

  • Catalán – Nivel Avanzado
  • Español – Nivel Avanzado
 • Requisitos mínimos

  Estudis de Grau en Psicologia o Relacions Laborals.
  Valorable Màster o Postgrau d’especialització en gestió de persones.
  Experiència generalista de mínim 3 anys en departament de persones.
  Bones habilitats d’anàlisi i comunicació.
  Alta orientació al client intern, elevat grau d’iniciativa i orientació a resultats.
  Valorable coneixement de l’entorn cooperatiu.

Descripción

Objectiu

Participar en la implementació dels projectes de l’àrea i aplicar solucions tècniques en matèria de gestió de persones (planificació de necessitats i selecció, contractació i altres tràmits administratius, procés d’avaluació i desenvolupament de les persones), així com el seguiment pressupostari dels diferents centres de treball assignats, d’acord amb les directrius i objectius establerts per la Direcció de Persones.

Funcions

– Donar suport a nivell de recursos humans a l’estratègia de negoci de la cooperativa.
– Garantir el compliment legal de totes les gestions de recursos humans.
– Col·laborar en el desenvolupament de projectes transversals.
– Definir i implementar el programa de desenvolupament del talent i plans de successió.
– Seguiment i anàlisi de KPI’s.
– Vetllar per les competències de les persones d’Abacus, la detecció i la gestió del talent.
– Participar en el procés de reclutament i selecció, sigui de forma directa o a través de partners especialitzats.
– Gestionar la Prevenció de Riscos Laborals i els Plans de Formació.
– Col·laborar en tot el referent al Sistema de Gestió Integrat de qualitat i medi ambient que li sigui d’aplicació.
– Identificar les necessitats de formació d’equips i persones i supervisar els programes de formació, realitzats pel departament corresponent o per l’àrea de Formació.
– Mantenir i fer propostes a nivell de pla salarial i beneficis corporatius.

Más información

Aplicar para este trabajo
Compartir esta oferta